Primátorka poďakovala za dobročinnosť

Primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová osobne poďakovala kuchárovi Jánovi Dudášovi za jeho dobročinnosť. Stretla sa s ním, aby mu prejavila svoju vďaku a úctu za to, čomu sa nezištne venuje už viac než rok a že pri tom neobišiel ani Svit.

Ján Dudáš síce nie je obyvateľ Svitu, no pri svojej bezúhonnej pomoci, ktorú poskytuje už niekoľko mesiacov naprieč celým okresom neobišiel naše mesto. Tento dobrosrdečný  kuchár je Sviťanom známy už z nedávnej minulosti. Vo februári minulého roku s kolegom daroval takmer 70 vlastnoručne upečených veterníkov oddeleniu sociálnych činností Mestského úradu Svit, ktoré nimi  potešilo obyvateľov a zamestnancov Domova opatrovateľskej služby a tiež rodiny, ktoré majú vo Svite deti v náhradnej starostlivosti.

21.1.2022 Dudáš
21.1.2022 Dudáš 2

Počas roku 2021 varil spolu s partiou ďalších dobrovoľníkov obedy pre seniorov, pre ľudí bez domova i rôzne zariadenia. Neskôr so Sviťanom Matúšom Reľovským piekli veterníky, ktoré venovali rôznym zariadeniam a skupinám ľudí v rôznych mestách. V januári tohto roku navaril a doručil ľuďom so sociálne slabšieho prostredia vo Svite viac než 60 obedov. Ako sám hovorí, bez dobrej spolupráce a dobročinnosti viacerých sponzorov, ktorí mu venujú suroviny by sa to nedalo robiť a za to im je vďačný. Vraví, že so sponzormi funguje na princípe dôvery a dobrej spolupráce. Obe strany si vzájomne pomáhajú, keď na to majú priestor. Mnohí sa ho pýtajú, prečo to vlastne robí a že určite za tým niečo je… Jeho odpoveď je: „Naozaj to nerobím s nejakým cieľom. Som rád, keď môžem pomôcť a niekomu urobiť radosť. Verím, že keď človek urobí niečo dobré, iste sa mu to vráti.“

Zdroj: svit.sk